CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGI GLOBAL
Địa chỉ: 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
ĐT: 19006734 Fax:

 

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ – Áp dụng cho các môi giới tại Việt Nam

Ban hành lần đầu:   Ngày 25 tháng 07 năm 2018

 

Quan trọng   – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“ Điều khoản sử dụng ” hoặc “ Hợp Đồng ”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ ( như được định nghĩa dưới đây ), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòn g không tiếp tục sử dụng Ứng dụng ( như được định nghĩa dưới đây ) hoặc Dịch vụ này.

 

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và   Công ty Cổ phần Bất động sản MGI Global (Mã số Doanh nghiệp 0314846107)   (“ Công Ty ”). Để sử dụng dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động MGI AGENTS được cung cấp bởi Công Ty (“ Ứng Dụng ”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“ Phần Mềm ”) do Công Ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản để kết nối chủ đầu tư, người bán và người mua trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là “ Dịch Vụ ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại   website http://agent.mgi.vn   và/hoặc thông qua Ứng Dụng.

 

Công Ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công Ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi bản ban hành mới nhất được đăng tải trên trang website http://agent.mgi.vn . Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng Dịch Vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

 

CÔNG TY   XÂY DỰNG NỀN TẢNG (PLATFORM) ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0   ĐỂ LIÊN KẾT CÁC MÔI GIỚI, ĐẠI LÝ MÔI GIỚI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA, KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN (“ NHÀ CUNG CẤP ”). VIỆC ĐỒNG Ý GIAO DỊCH, SỬ DỤNG, CUNG CẤP BẤT ĐỘNG SẢN LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH GIỮA NHÀ CUNG CẤP VÀ BẠN. ĐÔNG THỜI VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP LÀ KẾT NỐI BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP, NHƯNG CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN. CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VÀ/HOẶC SAI SÓT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN.

 

Cam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch Vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dung Ứng Dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại Việt Nam nơi bạn đang cư ngụ.

Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch Vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần Mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần Mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần Mềm hoặc Ứng Dụng, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ phù hợp với mục đích mà Dịch Vụ hỗ trợ;
 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ, Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ và/ hoặc sử dụng những tính năng khác được tích hợp trên Ứng Dụng được Công Ty cho phép tại từng thời điểm;
 • Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ không sử dụng thông tin của Nhà Cung Cấp vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động giao dịch của mạng lưới; Bạn sẽ không được phép chèo kéo khách hàng do bộ phận bán hàng của Chủ Đầu Tư phụ trách hoặc của các đại lý khác đang phụ trách theo chỉ định của Công Ty tại từng thời điểm; Nếu có xảy ra bất cứ khiếu nại nào từ phía Chủ Đầu Tư hoặc từ Đại lý chiến lược của Công Ty về việc chèo kéo này của Bạn, Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại (về vật chất lẫn tinh thần) khi có sự cố phát sinh;  
 • Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Nhà Cung Cấp;
 • Bạn sẽ không làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Bạn sẽ tuyệt đối không sao chép, hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác liên quan đến Phần Mềm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;
 • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc tiếp cận sử dụng Dịch Vụ;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về 01 (một) tài khoản trên một thiết bị;
 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo mẫu Thỏa thuận cộng tác môi giới do Công Ty ban hành và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công Ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công Ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà bạn được phép sử dụng;
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công Ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công Ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch Vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
 • Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/ hoặc Nhà Cung Cấp cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công Ty hoặc Nhà Cung Cấp. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa Bạn và Công Ty (nếu có) thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện trên cơ sở hòa giải và quyền quyết định cuối cùng thuộc Công Ty;  
 • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch Vụ vận hành; nếu như Công Ty phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm đến Ứng Dụng do Công Ty thiết lập gây ra từ tài khoản truy cập của Bạn, Công Ty có quyền khóa quyền truy cập của Bạn trong thời gian nhất định theo chính sách của Công Ty. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các dấu hiệu vi phạm, các giao dịch trước đó giữa Bạn và Công Ty sẽ được Công Ty xem xét và giải quyết tùy từng trường hợp;  
 • Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý; những sai số về mặt giao dịch khi online sẽ được miễn trừ khỏi trách nhiệm của Công Ty;
 • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Ứng Dụng, Dịch Vụ và/ hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng Dụng của bạn sẽ   phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công Ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian; và
 • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Nhà Cung Cấp, Công Ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.